Search
Close this search box.

METODA DISC V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

Metoda Everything DiSC zapojuje každého jednotlivce v týmu do budování efektivnějších pracovních vztahů.

Inspirujte ke spolupráci

Podpořte angažovanost

Vytvořte lepší pracovní prostředí

Každý člověk v organizaci se může naučit budovat produktivnější a efektivnější vztahy.

Lépe porozumí sobě i ostatním a zároveň se naučí ocenit různé priority, preference a hodnoty, které každý jednotlivec do týmu přináší.

Naučí se, jak se přizpůsobit stylu ostatních, což v konečném důsledku zlepší zapojení, spolupráci a celkovou kulturu organizace.

ANALÝZA

Online analýza, zaměřená na pracovní prostředí využívá výzkumem ověřenou metodologii adaptivního testování, poskytující přesné a personalizované výsledky. Účastníci hodnotí výroky a reakce, které určují jejich priority v pracovním prostředí.
Výsledkem analýzy je personalizovaná detailní zpráva, díky které účastníci: 
  • Objeví svůj vlastní výsledný profil DiSC a dozvědí se více o sobě
  • Pochopí, jak smýšlejí a vnímají ostatní, s jinými povahovým profilem DiSC
  • Uvědomí si, jak tyto různé profily ovlivňují chování a reakce
  • Ocení své vlastní silné a slabé stránky, poznají své motivátory a stresory
  • Naučí se jasné strategie, které pomáhají zlepšit komunikaci a vztahy
Vyplněním analýzy navíc každý účastník získá přístup do interaktivního webového prostředí Catalyst.

ŠKOLENÍ

Je vhodné pro týmy i jednotlivce. 
Lze formou on-line nebo prezenčně.
 
Základní školení Metody DiSC pomáhá lidem rychleji se adaptovat na dané pracovní prostředí včetně vnitrofiremní kultury. 
Základem je analýza, která pomůže účastníkům:
  • pochopit jejich povahový profil DiSC;
  • prohloubit jejich chápání sebe sama i ostatních; 
  • naučit se budovat lepší vztahy;
  • získat přístup k tipům pro efektivnější interakci a komunikaci s kolegy v reálném čase;
  • vytvořit základ pro budoucí rozvoj sociálních a emočních dovedností.
 
Školení probíhá v rozsahu 1-2 dnů, provází je zpráva o výsledném profilu, vysvětlení co je DiSC, pochopení metody, uplatnění v praxi a nesčetné tipy a příklady pro zafixování a následné využití.
Lze zvolit mezi variantami školení v českém nebo anglickém jazyce.
Každý účastník získá provedením analýzy detailní zprávu svého výsledného profilu a navíc přístup do interaktivního webového prostředí Catalyst.

CERTIFIKACE

DISC Academy nabízí kompletní certifikaci na Metodu DiSC v pracovním prostředí. Staňte se ambasadorem metody DiSC ve Vaší společnosti, porozumějte principům Metody DiSC a posilněte kulturu a efektivní fungování týmů.

DiSC v pracovní prostředí je základním modulem Metody DiSC, který lze rozšířit o další moduly. 

Firmám připravujeme vždy individuální nabídku na míru podle aktuálních potřeb.

Pro cenovou nabídku nás kontaktujte.