Search
Close this search box.

CO JE DISC?

Metoda DiSC je jednoduchý a velmi přesný způsob, jak porozumět sobě i druhým. Můžeme říci, že se jedná o nástroj, který jednoduchou a i pro laiky pochopitelnou formou popisuje jinak velmi složité chování lidí. Vysvětluje proč lidé jednají, tak jak jednají, například jak reagujete na výzvy, pravidla a postupy, jaké preferujete tempo, penzum informací, interakci s ostatními aj. Lidé, kteří si osvojili typologii DiSC při každodenní interakci s ostatními, zlepšily vztahy, komunikaci a seberozvoj.  

V současné době je Metoda DiSC jednou z nejvíce používaných a všeobecně přijímaných systémů na světě, hlavně proto, že je aplikovatelná na domácí, školní i pracovní prostředí. V praxi ji prověřilo více než 50 milionů lidí během posledních 30ti let. 

JSTE PŘIPRAVENI ZMĚNIT SAMI SEBE?

Jak Metoda DiSC funguje?

Jednoduchost celého systému spočívá v rozdělení lidského chování do čtyř základních povahových typů, kterým říkáme “temperamenty”. Počáteční písmena Metody DiSC tedy charakterizují jednotlivé povahové typy: 
D – dominantní
I – inspirativní
S – spolehliví
C – cílevědomí
Každý z nás je směsicí všech čtyř zmíněných profilů. Obvykle převažuje jeden, dva nebo dokonce tři profily a každý profil má svoje silné a slabé stránky. Slabé stránky se v Metodě DiSC prezentují jako silné, které ale člověk nemá pod kontrolou a lidově řečeno, přehání je. Žádný profil není lepší, než ten druhý. Každý člověk má tedy jedinečný styl chování s různými hodnotami a prioritami. A tyto rozdíly přináší různorodé pohledy na jednu situaci. Pokud rozdílům porozumíme, otevřeme si dveře k lepší vzájemné komunikaci. 

NÁSTROJ, KTERÝ ODHALÍ VAŠE POTŘEBY

Proč používat Metodu DiSC?

Metoda DiSC zjednodušuje pochopení složitého individuálního chování lidí tím, že používá jen čtyři typy chování, které jsou navíc snadno zapamatovatelné. I když jsou lidé kolem nás velmi rozmanití, díky této metodě pochopíte, proč se lidé kolem vás chovají tak, jak se chovají. 
Znalosti o povahách ostatních jsou nástrojem, který je třeba k získání dovednosti rozvíjet vztahy, které pomáhají budovat úspěšný a funkční tým.

 

5 důvodů DISC Academy, proč používat Metodu DiSC.
 1. Jednoduchá – Metoda je jednoduchá na pochopení a použití v běžném životě.
 2. Pozitivní – Každý jsme originál. Žádný profil není lepší než druhý. 
 3. Důvěryhodná – DiSC je jedna z nejvíce používaných diagnostických metod, kterou na celém světě prověřilo více jak 50 milionu lidí. 
 4. Použitelná – DiSC se lehce aplikuje do praxe. Stačí jen sledovat sebe a lidi v okolí, jak se chovají a reagují a připomenout si hlavní významy počátečních písmen jednotlivých profilů.
 5. Zapamatovatelná – díky všem výše zmíněných bodům si ji člověk prostě jednoduše zapamatuje.

JSTE PŘIPRAVENI NA LEPŠÍ TÝMOVOU SPOLUPRÁCI?

Přínosy Metody DiSC

Metoda DiSC nám pomáhá pochopit a poznat proč jednáme tak, jak jednáme. Naše vnitřní motivace a potřeby. Pokud pochopíme sebe, dostaneme klíč k pochopení ostatních. Metoda nám pomůže velmi snadno odhalit společný základ pro budování hlubších vztahů s druhými.
Znalost typologie DiSC nám taktéž dává možnost, abychom lidi přijímali takové, jakými jsou nezávisle na jejich vnějším vzhledu nebo roli, kterou právě hrají. Jednoduše řečeno, začneme si s ostatními lépe rozumět a zefektivníme vzájemnou spolupráci.
Jaké přínosy Metoda DiSC vnese do pracovního prostředí?
 • Vybuduje produktivní týmy 
 • Pomůže k osobním rozvoji manažerů, koordinátorů a lídrů
 • Zefektivní výkon obchodníků
 • Zlepší zákaznický servis
 • Pomůže při změnovém řízení a konfliktů
 • Zefektivní přijímání, najímání a motivaci lidí
 • Zlepší dovednosti koučovat a mentorovat

Díky jednoduché analýze DiSC

HISTORIE DISC

Zakladatelem teorie výkladu lidského chování založeného na modelu DiSC je Dr. William Marston, který působil jako profesor psychologie na Kolumbijské univerzitě.

V roce 1928 publikoval knihu “Emoce normálních lidí”, ve které popisuje systém osobnostní typologie DiSC, jak ho známe dnes.

Předefinoval čtyři kvadranty chování na předvídatelnou směs vlastností, které ovlivňují naše chování každý den. Tyto vlastnosti jsou tvořeny jak vrozenými dispozicemi, tak i do značné míry prostředím, ve kterém se pohybujeme.

Tyto čtyři kvadranty nazval Dominance (Dominance), Influence (Vliv), Steadiness (Stálost) a Compliance (Dodržování pravidel).